Nazar_kart_con-removebg-preview

Faaliyet Alanlarımız

FAALİYET ALANLARIMIZ

Profesyonel, tutarlı ve müvekkil odaklı yaklaşımıyla, müvekkillerine hukuki hizmetlerinde tam bir memnuniyet sağlar. Hukukun karmaşık dünyasında müvekkillerinin yanında olmak, onların haklarını savunmak ve adil bir sonuç elde etmek için Nazar Hukuk Bürosu'na güvenebilirsiniz

YABANCILAR HUKUKU

Yabancıların ülkeye girişi, çalışması, eğitimi, barınması, sağlık hizmetlerinden yararlanması, vatandaşlık alması ve diğer birçok konuda hukuki düzenlemeler bulunmaktadır.

SİGORTA TAHKİM HUKUKU

Sigorta tahkim hukuku, sigorta sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanan hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmeleri, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir riske karşı sigorta şirketi tarafından tazminat almasını sağlayan anlaşmalardır.

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, suç ve suçluların cezalandırılması ile ilgili hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, suçların tanımlanması, cezaların belirlenmesi ve yargılama süreçlerini kapsar. Ceza Hukuku, bir toplumda hukukun üstünlüğünü ve düzeni sağlamak için önemli bir araçtır.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare ve Vergi Hukuku, devletin idari işlemlerinin düzenlendiği ve vergi mevzuatının incelendiği bir hukuk dalıdır. İdare Hukuku, devletin yürütme organlarının hukuki statüsünü, işleyişini ve sorumluluklarını düzenlerken, Vergi Hukuku, vergi hukukuna ilişkin düzenlemeleri içerir.

AİLE (BOŞANMA) HUKUKU

Aile Hukuku, aile içi ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içinde Boşanma Hukuku da önemli bir yere sahiptir. Boşanma Hukuku, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda uygulanır ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, bir kişinin ölümü durumunda mirasın nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ölen kişinin mal varlığı, hakları ve yükümlülükleri gibi konuları ele alır.

İCRA/İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, borçların tahsili ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri için yasal bir çerçeve sunar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel dönüşüm hukuku, kentsel alanların geliştirilmesi ve modernleştirilmesi için önemli bir araçtır. Kentsel dönüşümün hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, tüm tarafların haklarının korunması ve toplumun genel yararının gözetilmesi açısından son derece önemlidir.

TİCARET HUKUKU, ŞİRKET DANIŞMANLIĞI

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve ticari işlemlerin yürütülmesi ile ilgili hukuk dalıdır. Ticari işletmelerin kuruluşundan itibaren faaliyetlerini yürütürken uyacakları kuralları belirler ve çeşitli hukuki konularda danışmanlık hizmetleri sunar.